• Projektovanje i izvođenje sistema centralnog grijanja
  • Projektovanje i izvođenje sistema ventilacije i klimatizacije
  • Projektovanje i izvođenje plinskih instalacija
  • Projektovanje i izvođenje sistema vodovoda i kanalizacije
  • Montažni radovi u građevinarstvu
  • Ovlašteni serviseri Centrometal, Vaillant i Wiessmann

 

 

usluge01
usluge02
usluge03