Skip to content

Toplotna pumpa MT Smart

Pumpe MT Smart karakterišu kvalitetne komponente,visoka efikasnost,izuzetno nizak nivo buke kao i jednostavno rukovanje i upravljenje.

Rade se u varijantama samo grijanje i varijanta sa reverzibilnim pogonom tako da mogu naizmjenično da griju ili hlade.

MT Smart pumpe se rade i u varijanti invertera tako da se kapacitet prilagođava potrebama toplotnog opterećenja objekata i u ovim slučajevima se ne mora koristiti akumulacijski spremnik.

Dvostrukim odvajanjem kompresora od kućišta toplotne pumpe izbjegnut je prenos vibracija pa smo dobili vrlo tih proizvod.

Komponente toplotnih pumpi

Kompresor

Srce svake toplotne pumpe je kompresor koji služi za povećanje temperature. Hermetički scroll kompresori garantuju dugotrajnost i tih rad. Komprimiranje radnog medija odvija se u spiralnom kompresoru koji se sastoji od dvije arhimedove spirale. Kao rashladna sredstva u kružnom procesu toplotne pumpe, danas se u pravilu koriste R 407, R 410, R 404 A i R 134 A. To su ekološka sredstva, neškodljiva, biološki razgradljiva, nisu zapaljiva i ne sadrze CFC i NCFC

Izmjenjivači

Izmjenjivači koji se koriste za ugradnju su pločasti izrađeni od inoxa, proizvođača SWEP.

 

Ekspanzioni ventil

Većina pumpi iz ranijeg perioda (danas neki proizvodjaci), za kontrolu pregrijavanja freonske pare koriste termoekspanzioni ventil. Ovi

ventili su tromi, pa je samim tim i niži stepen. U naše pumpe se ugrađuje elektronski ekspanzioni ventil. Na slici ispod dat je grafički prikaz rada sa jednim i drugim ventilom.

Inverter tehnologija

Radimo i varijantu sa inverter tehnologijom. Ove pumpe se prilagođavaju potrebama toplotnog opterećenja objekta. U tom slučaju se može izbjeći akumulacijski spremnik, koji često može biti problem smještaja. Takođe ove tehnologije omogućuju „meki“start, te kontrolisanu regulaciju broja obrtaja kompresora od 50 do 100, a time se i smanjuje broj uključivanja toplotne pumpe, a samim tim i produžuje vijek trajanja.

 

Kontrola upravljanja

 Za potrebe upravljanja i kontrole rada toplotne pumpe koristimo 5 inčni displej osjetljiv na dodir ( touch screen ). Kontroler je fabrički montiran na pumpu, ali se po želji korisnika može izmjestiti do 100 m. Na slici  je prikazano značenje pojedinih ikonica na displeju

 

zgled displeja za izbor para- metara koji se žele podešavati. Pa- rametri su logički razvrstani. Kontroler je zaštićen od unosa parametara koji mogu poremetiti ispravan rad uređaja.

Korisnik na ovom displeju može kontinualno pratiti potrošnju (trenutnu električnu snagu ) toplotne pumpe, geotermalnu snagu, ukupnu snagu toplotne pumpe, temperaturu vode u sistemu, razliku temperature bunarske vode il trenutni koeficijent grejanja (COP).

Displej sa podacima o mesečnom energetskom bilansu sadrži informacije o utrošenoj električnoj energiji, dobijenoj geotermalnoj energiji, grafički prikaz njihovog odnosa i prosečan koeficijent grejanja (COP) za period od zadnjeg poništavanja. Takođe, postoji displej koji prikazuje ove informacije u kumulativnom obliku, i one se ne mogu poništiti.

Karakteristike toplotnih pumpi MT Smart WW-IC (Inverter)

Grejanje: TCond.=43°C, Tevap.=5°C, Subcooling=10°C (Primenjivo za podno grejanje) Hladjenje: TCond.=30°C, Tevap.=7°C, Pregrejana para= 5K

Toplinske pumpe grijanje / hlađenje

 

Model

 

Hlađenje (kW)

Grijanje (kW)

Potrošnja (kW)

 

COP

Protok bunarske vode (l/h)

WW-10-IC/GH

6,6 – 11,5

7,0 – 12,1

1,3 – 2,3

5,24

1700

WW-15-IC/GH

9,3 – 16,1

9,6 – 16,9

1,8 – 3,2

5,28

2400

WW-20-IC/GH

11,4 – 19,9

11,8 – 20,6

2,2 – 3,8

5,36

2900

WW-25-IC/GH

14,0 – 24,6

14,8 – 25,9

2,7 – 4,8

5,44

3600

WW-30-IC/GH

17,0 – 29,7

17,2 – 30,1

3,2 – 5,5

5,37

4300

WW-40-IC/GH

22,7 – 39,8

23,8 – 41,6

4,2 – 7,4

5,42

5900

WW-50-IC/GH

30,0 – 52,5

31,1 – 54,5

5,5 – 9,4

5,42

7800

Toplinske pumpe grijanje

 

Model

 

Hlađenje (kW)

Grijanje (kW)

Potrošnja (kW)

 

COP

Protok bunarske vode (l/h)

WW-10-IC/G

 

7,0 – 12,11,3 – 2,35,24

1700

WW-15-IC/G

 

9,6 – 16,91,8 – 3,25,28

2400

WW-20-IC/G

 

11,8 – 20,62,2 – 3,85,36

2900

WW-25-IC/G

 

14,8 – 25,92,7 – 4,85,44

3600

WW-30-IC/G

 

17,2 – 30,13,2 – 5,55,37

4300

WW-40-IC/G

 

23,8 – 41,64,2 – 7,45,42

5900

WW-50-IC/G

 

31,1 – 54,55,5 – 9,45,42

7800

*          zaštita od prevelike struje
*          zaštita od pogrešnog rasporeda faza
*          zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
*          zaštita od niskog i visokog pritiska

Napomena : Vrijednosti “COP” je informativnog karaktera i zavisi od polazne temperature grijanja i ulazne temperature bunarske vode !

Karakteristike toplotnih pumpi MT Smart WW-OO (On/Off Kompresor)

Grejanje: TCond.=43°C, Tevap.=5°C, Subcooling=10°C (Primenjivo za podno grejanje) Hladjenje: TCond.=30°C, Tevap.=7°C, Pregrejana para= 5K

Toplinske pumpe grijanje / hlađenje

 

Model

Hlađenje (kW)

Grijanje (kW)

Potrošnja (kW)

 

COP

Protok bunarske vode (l/h)

WW-10-OO/GH

10,4

12,1

2,3

5,28

1700

WW-15-OO/GH

12,8

14,8

2,7

5,36

2100

WW-20-OO/GH

19,0

21,5

4,0

5,37

3000

WW-25-OO/GH

21,0

24,4

4,5

5,42

3400

WW-30-OO/GH

25,5

29,7

5,3

5,56

4200

WW-40-OO/GH

39,0

38,9

6,9

5,63

5500

WW-50-OO/GH

 

50

 

 

 

Toplinske pumpe grijanje

 

Model

Hlađenje (kW)

Grijanje (kW)

Potrošnja (kW)

 

COP

Protok bunarske vode (l/h)

WW-10-OO/G

 

12,1

2,35,28

1700

WW-15-OO/G

 

14,8

2,75,36

2100

WW-20-OO/G

 

21,5

4,05,37

3000

WW-25-OO/G

 

24,4

4,55,42

3400

WW-30-OO/G

 

29,7

5,35,56

4200

WW-40-OO/G

 

38,9

6,95,63

5500

WW-50-OO/G

 

 

 

 

 

*          zaštita od prevelike struje
*          zaštita od pogrešnog rasporeda faza
*          zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
*          zaštita od niskog i visokog pritiska

Napomena : Vrijednosti “COP” je informativnog karaktera i zavisi od polazne temperature grijanja i ulazne temperature bunarske vode !