Ekološki prihvatljivo grijanje sa malim sadržajem CO2 u izduvnim gasovima. Automatizovan sistem grijanja sa velikim stepenom iskorištenja i uštedom u odnosu na lož ulje do 50 %. Mogućnost ugradnje na postojeće kotlove na čvrsto gorivo. Sistem korisniku pruža komfor, jer se punjenje spremnika i čišćenje vrši svakih 4-7 dana, zavisno od kapaciteta.

pelet_01_th

pelet_02_th

pelet_03_th

pelet_04_th