Skip to content

Ekološki prihvatljivo grijanje sa malim sadržajem CO2 u izduvnim gasovima. Automatizovan sistem grijanja sa velikim stepenom iskorištenja i uštedom u odnosu na lož ulje do 50 %. Mogućnost ugradnje na postojeće kotlove na čvrsto gorivo. Sistem korisniku pruža komfor, jer se punjenje spremnika i čišćenje vrši svakih 4-7 dana, zavisno od kapaciteta.

[ezcol_1half] pelet_01_th[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]pelet_02_th[/ezcol_1half_end]

[ezcol_1half]pelet_03_th[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]pelet_04_th[/ezcol_1half_end]