CHOPOK
Chopok Maxi
Snaga nominalna 13-15 kW
 Dimenzije
visina 560 mm
širina 780 mm
dubina 490 mm
Težina 210 kg
Efikasnost 80 %
Sposobnost grijanja 130 m²
Dimni nastavak 200 mm
Ogrijev drvo, brike